Anna 
Gunnarsdotter Grönberg
FD i nordiska språk/Ph. D. in Nordic Languages • Universitetslektor | Háskólakennari | Senior Lecturer

  Undervisning i isländska, nordenkunskap, variation (på Svenska språket 1, grundkurs) och målspråk/svenska (på Översättarprogrammet).


  Inst. för svenska språket/ Sænskudeild/ Dept of Swedish
  Göteborgs universitet/ Háskólinn í Gautaborg/ Göteborg University
  Box 200
  SE-405 30 Göteborg, Sverige/Svíþð/Sweden
  e-mail:mailto:anna.gronberg (at) svenska.gu.se

 • Översättare (isländska>svenska) | þýðandi (íslensku>sænsku) | Translator (Icelandic>Swedish)
  e-mail: firma.ag.gronberg (at) telia.com